Emlak Haberleri

Gayrimenkul Piyasasında Neler Oluyor Bizden Öğrenenin

Sanayide yapay zeka atağı

Sanayide yapay zeka atağı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ulusal Uzay Araştırma Programı Yol Haritası’nın TÜBİTAK koordinasyonunda güncellenmesine karar verildiğini bildirdi.

Bakan Işık,  geçen hafta 29’uncu toplantısı yapılan “Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu”nda (BTYK) alınan kararları açıkladı.

Sinop’a nükleer eğitim merkezi

Ulusal Nükleer Teknoloji Geliştirme Programı kapsamında, “Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma” gereğince, proje şirketinin Sinop’ta nükleer santral kurmak üzere çalışacağını belirten Işık, nitelikli işgücünün geliştirilmesi amacıyla şirketin Sinop’ta Nükleer Teknoloji ve Eğitim Merkezi kuracağını, işletim ve bakım alanlarında eğitim programları yürüteceğini söyledi. Nükleer güç sanayisinde teknoloji geliştirilmesi ve transferinin yapılması konularında, işbirliği niyetinin taraflarca beyan edildiğini kaydeden Işık, program kapsamında ikinci aşama (2016-2023) olarak nükleer teknolojinin yerlileştirilmesini sağlamak üzere yeni bir karar alınacağını ifade etti.

Işık, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesinin değerlendirilmesine yönelik araçların, uzmanlardan oluşan heyetler ve danışmanlar eşliğinde geliştirildiğine dikkati çekti. Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile Milli Eğitim Kalite Çerçevesi’nin kabul edildiğine değinen Işık, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kurulduğunu bildirdi.

e-Devlet ihaleleri dahil olmak üzere kamu bilişim ürün ve hizmet tedariklerine istekli firmalara yönelik yetkilendirme ve belgelendirme sisteminin oluşturulduğunun altını çizen Işık, bu konudaki mevzuat değişikliklerinin tamamlandığını belirtti.

Işık, sağlık konusunun Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 kapsamında ivme kazanması gereken alanlara eklendiğini ve gelişmelerin BTYK Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi kararı kapsamında takip edileceğini dile getirdi.

Uzay araştırmaları

Ulusal Uzay Araştırma Programı Yol Haritası’nın araştırma, teknoloji geliştirme, insan kaynakları ve uluslararası işbirliği boyutlarını içerecek ve 2016-2023 yıllarını kapsayacak şekilde TÜBİTAK koordinasyonunda güncellenmesine karar verildiğine işaret eden Işık, “Gerek Ulusal Uzay Araştırma Programı Yol Haritası 2016-2023’ün takibi, gerekse sektör paydaşları arasında eşgüdümü sağlaması için Türkiye Uzay Ajansının kurulmasına yönelik çalışmaların başlatılmasına ve karara ilişkin gelişmelerle güncellenen programın, BTYK’nın 30. Toplantısı’na sunulması kararlaştırıldı” diye konuştu.

Işık, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016’nın değerlendirme raporu ve Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2017-2023 belgesi stratejik çerçevesinin, temel bilimler, mikroçip tasarımı ve üretimi, akıllı üretim sistemleri​ gibi ulusal girişimleri de içerecek şekilde BTYK’nın 30. Toplantısına sunulmasına karar verildiğini belirtti.

Ar-Ge, yenilik, girişimcilik projelerinde çıktıların ticari prototip ve ürüne dönüşmesini, yatırımcı ve pazarla buluşmasını kolaylaştırmak amacıyla ticarileşme odaklı sektörel yol haritaları oluşturulmasının kararlaştırıldığına değinen Işık, “Bu doğrultuda özel sektör Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin ticarileşmesini kolaylaştıracak müşteri ve yatırımcı odaklı ön kuluçka, hızlandırıcı ve kurumsal mentörlük mekanizmalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına destek verilmesi, orta ve yüksek teknolojili projelerin ticarileşmesine yönelik uzun vadeli finansman imkanının artırılması için Kalkınma Bankası’nın yeniden yapılandırılması ihtiyacının değerlendirilmesi çalışmalarının yapılmasına karar verildi” ifadesini kullandı.

Bilim merkezlerinin yaygınlaştırılmasının hızlandırılması ve kolaylaştırılmasını hedeflediklerinin altını çizen Işık, illerin nüfus yoğunluğu, mevcut merkezlere uzaklık ve mevcut binaların restorasyonla tekrar kullanımı gibi hususlar göz önünde bulundurularak, bilim merkezlerinin öncelikli belirlenecek bölgesel noktalarda kurulmasının kararlaştırıldığını dile getirdi.

Işık, üniversiteye giriş sisteminin yeniden yapılandırılması çalışmalarının, 2017 yılı sonuna kadar tamamlanabilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesine karar verildiğini bildirdi.

Sanayide hedef rekabet gücünü arttırmak

Türk sanayisinin yüksek teknoloji üretiminde uluslararası rekabet gücünün artırılmasını sağlayacak akıllı üretim sistemlerine geçişi amacıyla ülke dinamiklerine uygun yürütme, uygulama ve izleme modelinin eğitim, istihdam ve sektörel politikalarla ilgili analizleri de kapsayacak şekilde ilgili sektör paydaşları eşgüdümünde geliştirilmesinin kararlaştırıldığını belirten Işık, şunları kaydetti:

“Sanayi 4.0 devrimi, siber fiziksel sistemler, yapay zeka, sensör, robot teknolojileri, nesnelerin interneti, büyük veri, siber güvenlik ve bulut bilişim başta olamak üzere kritik ve öncü teknolojilerde yetkinlik kazanılmasını sağlayacak Ar-Ge çalışmalarının artırılmasına karar verildi. Kritik ve öncü teknolojilerin yerli firmalarımızca üretilmelerini sağlayacak üretim altyapılarına yönelik, pilot üretim ve gösterim desteklerini de kapsayacak şekilde, gerekli teşvik ve destek mekanizmalarının gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.”

Türkiye’de yapılan nükleer santral projelerinde, teknolojinin yerlileşmesinin sağlanması ve yerli sanayinin katkısının arttırılması amacıyla Ulusal Nükleer Teknoloji Geliştirme Programı kapsamında alınan kararlar hakkında bilgi veren Işık, şöyle devam etti:

“Nükleer enerji teknolojileri altyapısının güçlendirilmesi ve sektörde istihdam edilecek insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla dünyada iyi uygulama örnekleri de dikkate alınarak Ar-Ge ve eğitim merkezlerinin kurulması, destek programlarının oluşturulmasına karar verildi. Nükleer enerji ve yakıt çevrimi teknolojilerine yönelik yetkinlik kazanılmasına hizmet eden Ar-Ge çalışmalarının teşvik edilmesi kararlaştırıldı. Yerli firmalarımızın nükleer santrallere malzeme ve ekipman tedariki kabiliyetinin arttırılması amacıyla gerekli teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi ve standardizasyon/belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik çalışmaların yapılmasına karar verildi. Nükleer enerji ve ilgili temel bilimlerde öncül araştırmalar yürüten uluslararası bilimsel kuruluşlarla işbirliklerinin geliştirilmesi boyutlarını içerecek ve 2016-2023 yıllarını kapsayacak şekilde Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 30. Toplantısı’na sunulması kararlaştırıldı.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir